Vangstmethode

Een van de toegepaste visserijmethoden is het gebruik van Kieuwnetten (staand want, warrelnetten en drijfnetten).

maaslandaquacultuur visvangst kieuwnetten

Staand want is een verticaal net dat op de bodem staat of aan boeien in de waterkolom hangt. Passerende vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Met staand wand wordt gevist op kabeljauw, andere rondvis en tong.
Voordeel geen bodem impact. Nadeel staand want vormt een gevaar voor bruinvissen en dolfijnen.

Meer informatie over Kieuwnetten

Een van de toegepaste visserijmethoden is het gebruik van Longlines.

maaslandaquacultuur visvangst longline

Longlining is visserij met lange lijnen (40-100km) waar vele korte lijnen met vishaken en aas aan vastzitten. Op de oceaan wordt met deze techniek gevist op zwaardvis, tonijn en haai, vaak met

Meer informatie over Longline

Een toegepaste visserijmethode is het gebruik van passief vistuig (fuiken, korven).

maaslandaquacultuur visvangst passief-vistuig

Kreeft, krab en paling, worden ook wel gevangen door ze in fuiken te lokken. Vallen en korven zijn vaak kooien van bijvoorbeeld kippengaas. Het is verplicht aan de voorkant een grootmazig net te bevestigen, om te voorkomen dat zeehonden en watervogels in de kooi zwemmen. Jonge vis ontsnapt via de mazen van de fuik of kooi.

Meer informatie over Passief vistuig

Een van de toegepaste visserijmethoden is ringzegen (purse seine, ringnetten)

maaslandaquacultuur visvangst ringzegen
Vis die in scholen in de waterkolom zwemt, is efficiënt met ringnetten te vangen. De visser zet een visnet in een cirkel uit en

Meer informatie over Ringzegen

Een van de toegepaste visserijmethoden is het Trawlen.

maaslandaquacultuur visvangst trawlen
Bij bodemtrawling sleept een schip netten over de bodem en wordt veel gebruikt voor de vangst van witvis, zoals kabeljauw, wijting en schelvis, en platvis zoals schol.  Bodemsoorten leven vaak in gemengde groepen, zodat naast de doelsoort ook andere soorten in de netten terechtkomen. Daarom heet deze vorm van visserij soms ook: gemengde visserij.

Meer informatie over Trawlen