Vangstmethoden – Kieuwnetten

Een van de toegepaste visserijmethoden is het gebruik van Kieuwnetten (staand want, warrelnetten en drijfnetten).

maaslandaquacultuur visvangst kieuwnetten

Staand want is een verticaal net dat op de bodem staat of aan boeien in de waterkolom hangt. Passerende vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Met staand wand wordt gevist op kabeljauw, andere rondvis en tong.
Voordeel geen bodem impact. Nadeel staand want vormt een gevaar voor bruinvissen en dolfijnen.

Een warrelnet bestaat uit meerdere netten van verschillende maaswijdten achtereen.
Voordeel vrijwel geen bodemschade. Nadeel sommige vormen geven gevaar voor bruinvissen en dolfijnen ook kan er schade veroorzaakt worden door losgeraakte netten waarin vissen vast ik komen te zitten

Drijfnetten hangen rechtop in het water, met boeien aan de bovenkant en gewichten aan de onderkant. Ze zitten niet vast aan de bodem, maar drijven mee op de zeestroming. De soms kilometers lange netten dragen de bijnaam ‘muren des doods’ omdat allerlei vissen en ander zeeleven (dolfijnen, schildpadden, vogels en walvissen) erin verstrikt raken. In Europa zijn drijfnetten verboden.
Voordeel geen bodemschade. Nadeel  veel bijvangst, ook van bedreigde soorten en veel schade door losgeraakte netten (ghostfishing).