Maasland Aquacultuur, is de drijvende kracht achter het merk Fish and More. Ons bedrijf heeft de kwaliteit van de producten hoog in het vaandel. Daarom brengt eigenaar Jurgen van Bakel regelmatig een bezoek aan de diverse leveranciers, van Canada tot Vietnam. Onlangs mocht hij een dagje mee aan boord van een schip. Hij was door leverancier Ekofish uitgenodigd om een dag met hun kotter Pd147 ‘Enterprise’ mee te varen, om te zien hoe zij hun schol duurzaam vangen en verwerken.

Alleen maar voordelen
De vis wordt voortaan op het schip eerst verdoofd en dan pas verwerkt. Bovendien wordt de schol sneller teruggekoeld. Er zijn alleen maar voordelen bij deze duurzame werkwijze:

  • er is minder stress tijdens de verwerking;
  • het is diervriendelijker
  • de kwaliteit van het vlees is veel beter.

Goed voor het milieu
Maar niet alleen voor de dieren en de mensen levert deze manier van werken voordelen op. Ook het milieu heeft er baat bij. De Pd147 ‘Enterprise’ vaart tijdens het vangen van de vis stukken langzamer dan andere schepen. Ongeveer 2 knopen, wat omgerekend bijna 4 km per uur is. Op zee is dat een aanzienlijk verschil. Hiermee verstoken zijn 2 tot 3 keer minder dieselolie dan andere schepen.

Kwaliteitsgarantie
Met de leverancier is een quotum afgesproken om zeker te zijn dat er niet teveel vis wordt gevangen. Zowel het voortbestaan van de vis als de levering in de juiste hoeveelheden en kwaliteit zijn hierdoor gegarandeerd. Maasland Aquacultuur en Fish and More kunnen dus weer met zekerheid zeggen dat onze vis op de manier wordt gevangen en verwerkt, zoals wij die graag zien.

Denemarken-1Denemarken-2

Denemarken-3