Vangstmethoden – Trawlen

Een van de toegepaste visserijmethoden is het Trawlen.

maaslandaquacultuur visvangst trawlen
Bij bodemtrawling sleept een schip netten over de bodem en wordt veel gebruikt voor de vangst van witvis, zoals kabeljauw, wijting en schelvis, en platvis zoals schol.  Bodemsoorten leven vaak in gemengde groepen, zodat naast de doelsoort ook andere soorten in de netten terechtkomen. Daarom heet deze vorm van visserij soms ook: gemengde visserij.

Nadelen zijn dat de bodemtrawls de bodem en het bodemleven beschadigen. Het tuig is niet selectief en de brandstofkosten zijn hoog. De sleepnetten zijn op verschillende manieren open te houden en onder te verdelen in de volgende groepen.