Vangstmethode – Passief vistuig

Een toegepaste visserijmethode is het gebruik van passief vistuig (fuiken, korven).

maaslandaquacultuur visvangst passief-vistuig

Kreeft, krab en paling, worden ook wel gevangen door ze in fuiken te lokken. Vallen en korven zijn vaak kooien van bijvoorbeeld kippengaas. Het is verplicht aan de voorkant een grootmazig net te bevestigen, om te voorkomen dat zeehonden en watervogels in de kooi zwemmen. Jonge vis ontsnapt via de mazen van de fuik of kooi.

Voordeel er is vrijwel geen bodemschade, zeer selectief m.b.t. de vissoort en het brandstofverbruik is laag. Nadeel deze werkwijze is zeer arbeidsintensief.