Vangstmethoden – Longline

Een van de toegepaste visserijmethoden is het gebruik van Longlines.

maaslandaquacultuur visvangst longline

Longlining is visserij met lange lijnen (40-100km) waar vele korte lijnen met vishaken en aas aan vastzitten. Op de oceaan wordt met deze techniek gevist op zwaardvis, tonijn en haai, vaak met

beschermde soorten als bijvangst.
Voordeel nauwelijks bodemimpact en relatief laag brandstofverbruik. Nadeel is bijvangst van beschermde soorten zoals haaien en schade door losgeraakte lijnen (ghostfishing).